Kinderopvang zoeken

De grootste kinderopvangoverzicht van Nederland. Zoek de beste kinderdagverblijf of gastouders binnen uw plaats of regio aan de hand van ervaringen van andere ouders, bekijk de ervaringen van andere ouders op sociaal media zoals Youtube, Twitter en Facebook. Bekijk de laatste inspectierapporten van gewenste kinderdagverblijven.

Veiligheid kinderopvang

De kinderopvangen zijn wettelijk verplicht om een veilige omgeving te bieden aan kinderen. De kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus of buitenschoolse opvangen worden door overheidsinstanties zeer goed gecontroleerd. De werkgevers en werknemers hebben meldplicht bij aanwijzingen van elke vorm geweld.

Kosten kinderopvang 2015

Wat zijn de kosten van kinderopvang in 2015 voor de ouders? Vanaf 2015 zijn er vier regelingen die ouders ondersteunen. Dit zijn voornamelijk kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Er zijn twee toeslagen ongemoeid gebleven en dit zijn ombinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Verantwoording kwaliteit op kinderopvangcentra

Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang? De GGD in uw gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvangen. De GGD houdt continue toezicht op kinderdagverblijven. We publiceren jaarlijks de inspectierapporten van kinderdagverblijven op kinderopvangvinder.nl. De bezoekers zijn in staat via onze website inzicht te treffen in inspecties op kinderopvangcentra.

Toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen

De GGD inspectie controlleert de volgende punten voordat een organisatie ingeschreven wordt in het landelijke register (LRKP)

Inrichting en ruimtes waar kinderen blijven;
Het pedagogisch beleidsplan voor de medewerkers;
De werkwijze binnen de organisatie;
Bevoegd beroepskrachten en Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de medewerkers.

Meer weten?